IVLP

International Visitor Leadership Program – film przygotowany dla Szkoły Liderów i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, podsumowujący dziesięć lat programu stypendialnego International Visitor Leadership Program. Zaprezentowany na spotkaniu w Ambasadzie USA w Polsce.

Klient: Szkoła Liderów